Uppladdning för 100-årsjubileum

I maj 2025 firar Bifrostorden 100 år. Det blir ett jubileum att minnas, med stor bankett på Stockholms stadhus.

Det hela kommer att äga rum 9-11 maj, med traditionsenlig höjdpunkt på lördagen då rikstinget äger rum och dagen avslutas med finalen, den högtidliga banketten på stadshuset. Det kommer att bli ett minne för livet.

Foto: Björn Torstenius

Gåva till Min Stora Dag

Varje år ger organisationen Min Stora Dag tusentals barn med svåra sjukdomar en upplevelse för att få kraft att orka kämpa i en tuff vardag. Verksamheten är helt finansierad av gåvor och en av givarna är numera Bifrostorden och Ruby och Lars Ullmans stiftelse.

Nyligen besökte Johan Lööf organisationens kansli och överlämnade ett gåvobevis på 100 000 kronor, som kommer bidra till ett välkommet stöd för 2024. 

– Vår verksamhet är helt finansierad av gåvor från vår omvärld. Tack vare stöd från privatpersoner, företag och olika stiftelser som Ruby och Lars Ullmans Stiftelse kan Min Stora Dag uppfylla önskningar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Behovet av Stora Dagar växer kraftigt och med hjälp som denna kan vi sprida livsglädje till många barn som kämpar. För att de ska få en dag för att orka fler, säger Jennifer McShane, Generalsekreterare, Min Stora Dag.

– Detta är början på vad vi hoppas kommer vara ett långvarigt samarbete, där vi från Ruby och Lars Ullmans Stiftelse, har för avsikt att stötta det arbete och de insatser som Min Stora Dag genomför. Vår förhoppning är att kunna hjälpa till att sprida glädje till så många sjuka barn vi kan, över hela Bifrostsverige säger Tomas Lindkvist, Ordförande, Ruby och Lars Ullmans Stiftelse.

Stämningsfylld kväll med unga musiker

Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm utbildar varje år unga musiker i olika åldrar. I år fick vi tillfälle att lyssna till otroligt skickliga ungdomar, som uppförde sina stycken såväl enskilt som i grupp.

Arrangemanget i oktober genomfördes i Lilla Akademiens lokaler och stipendierna delades ut av Bifrostorden genom Ruby & Lars Ullmans stiftelse.

Läs mer om Bifrostordens stiftelser.

Konsert och stipendieutdelning 20 oktober kl 19

Bifrostorden och Ruby & Lars Ullmans Stiftelse bjuder på konsert och stipendieutdelning hos Lilla Akademien. Fri entré!

Lilla Akademien i Stockholm presenterar såväl individuella som grupper av elever som i sin utbildning visat på extraordinära färdigheter.

Välkomna till Drottning Silvias Konsertsal, Lilla Akademien, Norrtullsgatan 14, Stockholm. Konserten börjar kl 19.00 och evenemanget beräknas vara slut kl 20:30.

Kostnadsfria biljetter bokas på Biletto.se.

Alla, vänner och bekanta är välkomna.

Kontaktperson för stiftelsen är Jan Kjellson, 070-745 00 13 eller jan.kjellson@outlook.com

Bifrostorden stödjer Team Rynkebys insamling till Barncancerfonden 2023

Bifrostorden har genom Bifrostbågen tecknat ett guldsponsorskap med välgörenhetscykellaget, Team Rynkeby. Sponsorskapet är på 25 000 kronor som går oavkortat till Barncancerfondens arbete med att utrota barncancer.

Här finns mer info om våra stiftelser!

Härlig stämning på årets riktsting

En bra bit över 400 deltog på årets riktsting i Nyköping. Det var många kära återseenden efter att pandemin har satt stopp både 2020 och 2021.

Den stora händelsen i år var att en ny Ordens Styrande Mästare installerades: Tomas Lindkvist från logen 27 Odinsal i Uppsala. Tomas är Bifrostordens åttonde OSM och den första som har hemvist i storlogen Tirfing. Bifrostordens nya direktorium kan du se här.

Logen 12 Nicopia och damlogen Nicopia stod för ett välplanerat och väl genomfört evenemang, med många tillfällen att umgås och ha trevligt. Höjdpunkten var ordensbanketten som hölls på Sunlight Hotel, där det förutom god dryck och mat också bjöds på underhållning i form av ”Hertig Karl” och stipendieutdelning.

Avgående Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg höll ett bejublat avskedstal under ordensbanketten. Vi är många som kommer att sakna hans förmåga att hitta rätta orden och de där formuleringarna som gör att man bara njuter.

Nästa års riktsting äger rum i Oskarshamn 5-7 maj 2023 och arrangeras av logen 17 Grimner och damlogen Grimhild.

Tomas Lindkvist installerades som ny Ordens Styrande Mästare i Bifrostorden i Nyköping. Carina Clevesjö tillträdde som Preses för BifrostDamernas Riksorganisation redan 2020, men detta var första gången hon fick framträda i sin roll under ordenssällskapets mest högtidliga tillfälle.
”Hertig Karl” på scen, vackert uppdukat för kvällen och festligt och fullsatt under banketten.

Tre unga musiker fick stipendier

Från vänster Isac Nordin, Gunilla Starck Hansen, Eric Cappelin, Lennart Sigvard Bengtsson och Johanna Pettersson. Foto: Mats Hyltén

Bifrostordens hjälpverksamhet och stiftelser delar varje år ut stipendier inom framför allt kulturområdet. Den största stiftelsen, Ruby & Lars Ullmans stiftelse, fick i november möjlighet att dela ut stipendier till tre unga musiker.

Isac Nordin, Eric Cappelin och Johanna Pettersson fick vardera 10.000 kronor för att kunna fortsätta att utveckla sina färdigheter. Utdelningen skedde i samarbete med Harry Arnold Sällskapet.

I ett kommande nummer av tidningen Bifrost kan du läsa mer om det hela!


Riksloge i Kalmar

Det blev inget riksting i Kalmar det här året på grund av pandemin. Men det kommer att bli en riksloge, alltså en gradgivning för alla med grad X och kallade recipiender.

Rikslogen äger rum lördagen den 30 oktober i Överstens festvåning, Hangarvägen 19, Kalmar flygplats. Så här ser programmet ut:

14.45         Buss avgår från entrén Stadshotellet, Stortorget 14, Kalmar

15.00         Samling till Riksloge           

16.00         Riksloge med Reception i Grad X Därefter gemensam brödramåltid för Rikslogens ledamöter
21.10        Återfärd med buss till entrén Stadshotellet

                Anmälan senast onsdagen den 6 oktober.

Anmälan med bokning av brödramåltid och boende görs antingen direkt i Portalen eller till Ordens Marskalk Hans Wallberg telefon 0706471585 e-post om@bifrostorden.se eller adress Önneredsvägen 34 B, 426 56 Västra Frölunda. Anmälningstalong finns för utskrift i pdf-fil längre ned på denna sida!

Prisuppgifter
Brödramåltid:  320 kr exkl. drycker.
Dryckespaket innehållande 2 glas vin alt. 2 starköl till brödramåltiden samt 3 valfria drycker som antingen fördrink, snaps eller avec: 200 kr

Boende enkelrum 950 kr eller dubbelrum 1200 per natt
Hotell: Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar

Betalas till L28 Gondlers bankgiro 596-2329 alt. Swish 123 180 73 79. Ange namn och logetillhörighet vid betalning.
Anmälan är bindande och registreras när betalning har skett.

Ladda ned inbjudan!

Stor uppslutning vid digitalt riksting

Ordens hedersledamot och tidigare OSM Karl-Gunnar Roth valdes till ordförande för rikstinget. Det var andra året i rad som Karl-Gunnar fick axla denna roll i ett digitalt riksting.

Det fanns många punkter att rösta om. Bifrostorden är ju även huvudman för ett antal stiftelser.
Fler än 120 bröder deltog vid årets riktsting.

Pandemin har ställt till det får många, inte minst för ordenssällskap. Enligt Bifrostordens konstitution ska rikstinget, som är Bifrostordens årsmöte, hållas under maj månad. Årets planerade riktsting i Kalmar med högtidsloge och bankett, fick ställas in för andra året i rad. Och för andra året i rad blev det ett digital möte.

Till skillnad mot förra året var alla Bifrostbröder välkomna att delta i rikstinget. Årsmöten brukar normalt sett inte locka så många människor, men i år var totalt drygt 120 bröder inloggade och på några platser hade man samlats i mindre grupper för att följa evenemanget tillsammans.

Förhoppningen är nu att den ordinarie verksamheten med logekvällar och gradgivningar ska kunna återupptas till hösten. Och förhoppningsvis kan vi alla träffas i på rikstinget i Nyköping 6-8 maj 2022.

Rikstinget i Kalmar inställt

Till följd av Coronapandemin och den osäkerhet som fortfarande råder gällande den fortsatta utvecklingen av smittspridningen och då prognoserna är att hela befolkningen kan vara vaccinerad tidigast runt halvårsskiftet har Ordensdirektoriet vid ett Zoom-möte den 24 januari beslutat att ställa in Rikstingsarrangemanget i Kalmar 7 – 9 maj.

Med den framförhållning vi måste ha för att kunna avboka avtalade åtaganden inom behörig tid, gör OD bedömningen att tillräcklig kunskap om risker med smittspridningen och takten i vaccinationerna inte kan bli tillgänglig, så snart som det är nödvändigt, för att kunna vänta med beslutet.

Dessutom har vi att följa de lagar och restriktioner som Sveriges regering utfärdar samt de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 är giltiga från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021. I dessa finns bl.a. tydligt beskrivet att i verksamheter som vår ska man undvika eller skjuta upp årsmöten, föreningsstämmor och andra liknande sammankomster. Alternativt genomföra dem digitalt.

Det är med tungt hjärta vi fattat vårt beslut, men med hänsyn till hur situationen är just nu ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in. Omtanken om alla deltagare, värdar såväl som besökande, gör att det inte heller går att ta några risker. Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig och oberäknelig.

I och med att Rikstinget i Kalmar blir inställt kommer Bifrostordens Rikstingsmöte (årsmötet) att genomföras digitalt den 8 maj från en studio i Linköping. Det blir ett upplägg motsvarande det som ägde rum förra året. Men troligen också med möjlighet för ej röstberättigade Bröder att från sina datorer kunna ta del av årsmötesförhandlingarna, på ett liknande sätt som de kan på ett Riksting där vi träffas fysiskt. Mer information om detta kommer senare.

Om och i så fall när, hur och i vilken omfattning de övriga aktiviteterna, Rikslogen med Reception till Grad X, Högtidsloge, BDRs programpunkter samt Ordensbankett kan bli av i höst, får vi återkomma om. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin och om det vid tidpunkten, då beslut måste fattas, bedöms som möjligt att arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt.

För Ordensdirektoriet i februari 2021

Hans Wallberg
Ordens Marskalk