Härlig stämning på årets riktsting

En bra bit över 400 deltog på årets riktsting i Nyköping. Det var många kära återseenden efter att pandemin har satt stopp både 2020 och 2021.

Den stora händelsen i år var att en ny Ordens Styrande Mästare installerades: Tomas Lindkvist från logen 27 Odinsal i Uppsala. Tomas är Bifrostordens åttonde OSM och den första som har hemvist i storlogen Tirfing. Bifrostordens nya direktorium kan du se här.

Logen 12 Nicopia och damlogen Nicopia stod för ett välplanerat och väl genomfört evenemang, med många tillfällen att umgås och ha trevligt. Höjdpunkten var ordensbanketten som hölls på Sunlight Hotel, där det förutom god dryck och mat också bjöds på underhållning i form av ”Hertig Karl” och stipendieutdelning.

Avgående Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg höll ett bejublat avskedstal under ordensbanketten. Vi är många som kommer att sakna hans förmåga att hitta rätta orden och de där formuleringarna som gör att man bara njuter.

Nästa års riktsting äger rum i Oskarshamn 5-7 maj 2023 och arrangeras av logen 17 Grimner och damlogen Grimhild.

Tomas Lindkvist installerades som ny Ordens Styrande Mästare i Bifrostorden i Nyköping. Carina Clevesjö tillträdde som Preses för BifrostDamernas Riksorganisation redan 2020, men detta var första gången hon fick framträda i sin roll under ordenssällskapets mest högtidliga tillfälle.
”Hertig Karl” på scen, vackert uppdukat för kvällen och festligt och fullsatt under banketten.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.