Sund livsåskådning

Moln320x210Sund livsåskådning är ju ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Bifrostordens tolkning vilar på en politisk och religiös obunden grund och syftar till att utveckla bröderna till självständiga och hjälpsamma människor.
Vår lära kan kort sammanfattas i följande punkter:

  • Vi är alla jämlika
  • Ett starkt broderskap
  • Ärlighet i relationer
  • Hjälpsamhet mot andra

Comments are closed.