Historia

Historiska bocker_webbDet var den 12 – 14 december 1924 som fyra män samlades i Örebro för att diskutera den gemensamma idén, att bilda ett Ordenssällskap. De fyra var riksdagsmännen Harald Åkerberg och P.H. Sjöblom, bankdirektör F. Larsson och direktör C.E. Kinman.

Vid mötet beslutades att konstituera en kommitté för att bilda ett ordensskällskap. Man beslöt också att vända sig till författaren K.G. Ossiannilsson för att få hjälp med att skriva ritualen. Först skulle landskapsloger för graderna I – VI bildas.

Utöver landskapslogerna skulle det bildas provinsialloger i residensstäderna och dessa loger skulle få mandat att ge graderna VII och IX. Ordens tionde grad skulle utgöra Riksloge och vara Ordens högsta ledning. Antalet ledamöter i grad X skulle begränsas till trettio.

Kinnman och Sjöblom fick uppdraget att skriva till författaren Ossiannilsson med en förfrågan om författaren kunde hjälpa oss med att ”författa ritualen till de ceremonier, varunder ordens sammankomster och intagande av nya medlemmar skulle försiggå”.

Kinman och Sjöblom träffade Ossiannilsson på Frimurarhotellet i Linköping. Efter möte skrev Ossiannilsson att han bland annat föreslog att Orden skulle heta Regnbågen där färgerna i regnbågen skulle symbolisera de sju kardinaldygderna.

Beställarna svarade med att de accepterade hans förslag och författaren svarade då något senare att han satt rekord i hastighetsåkning per skrivmaskin och var beredd att inom någon vecka ha manuset färdigt.

Namnfrågan var dock ett bekymmer eftersom beställarna ville ha ett heltäckande namn. Man arbetade med olika förslag. Det var först i instiftelsebrevet som namnet Bifrost dyker upp för första gången. Sju är regnbågens färger, kardinaldygderna är sju och med sju bokstäver måste alltid det ord skrivas, som skall ges till namn åt kommande Bifrostloger.

Bifrost är dessutom namnet på regnbågen i den fornnordiska gudasagen. Under knappt fem månader hade de fyra eldsjälarna Åkerberg, Sjöblom, Larsson och Kinman arbetat fram ett komplett underlag för ett nytt ordenssällskap. Även med dagens kontaktresurser, som e-post och andra kommunikationsmöjligheter, skulle detta bedömas som en prestation och den blir naturligtvis inte mindre med tanke på den tidens förutsättningar.

Den 1 april 1925 hölls så Ordenssällskapet Bifrostordens konstituerande sammanträde på Stallmästaregården i Stockholm. Stiftelseurkunden för Ordenssällskapet Bifrost, upplästes, godkändes och undertecknades.

Ordens Styrande Mästare

1925-1939 Oskar Fritiof Enbom_webb

Oskar Fritjof Enbom, OSM 1925-1939.

1939-1944 Sven Wall_webb

Sven Wall, OSM 1939-1944.

1945-1978 Hjalmar Malmstrom_webb

Hjalmar Malmström, OSM 1945-1978.

1979-1994 Hans Larsson_webb

Hans Larsson, OSM 1979-1994.

1995-2010 Karl-Gunnar Roth_webb

Karl-Gunnar Roth, OSM 1995-2009.

Lars-Erik Furuskog, OSM 2010- 2015.

 

Comments are closed.