Om Orden

Bifrostordens historia

Bifrostorden bildades 1925 och har sitt säte i Stockholm. Det är ett ungt och modernt ordenssällskap i Sverige.

 • 32 grundloger, spridda över hela landet
 • 4 regionala storloger
 • En riksloge centralt
 • ca 3000 bröder totalt
 • Alla bröder av grad I-X tillhör någon av grundlogerna, bröder av grad VI-X dessutom en av storlogerna och bröder av grad X är även ledamot av rikslogen

Ordens syfte

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

 • Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
 • Orden skall bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
 • Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

 • att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina bröder lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
 • att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens bröder och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Ordens grader

 • I – Frihetens Grad
 • II – Vänskapens Grad
 • III – Kunskapens Grad
 • IV – Hoppets Grad
 • V – Trohetens Grad
 • VI – Kärlekens Grad
 • VII – Sanningens Grad
 • VIII – Skönhetens Grad
 • IX – Vishetens Grad
 • X – Styrande Viljans Grad

Comments are closed.