Ordens direktorium

Ordens Styrande Mästare (OSM)

Tomas Lindkvist
27 Odinsal, storloge Tirfing
Klarbärsgatan 93, 754 52 Uppsala
Tel: 076-027 86 41
E-mail: osm@bifrostorden.se
Facebook: Ordens Styrande Mästare
Instagram: Ordens Styrande Mästare

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare (OSSM)

Thommy Brännström
8 Manheim, storloge Heimdal
Tomträttsvägen 18, 129 31 Hägersten
Tel: 070-916 62 62
E-mail: ossm@bifrostorden.se

Ordens Lagman (OL)

Bo Löfgren
17 Grimner, storloge Ladulås
Trädgårdsgatan 10, 572 30 Oskarshamn
Tel: 0491-185 84, Mobil: 070-377 72 77
Tel tj: 0491-76 73 41
E-mail: ol@bifrostorden.se

Ordens Marskalk (OM)

Johan Brundin
17 Grimner, storloge Ladulås
Homhällevägen 35, 57240 Oskarshamn
072-853 91 29
E-mail: om@bifrostorden.se

Ordens Kansler (OK)

Olavi Ollikainen
4 Valhall, storloge Heimdal
Tranebergs strand 19, 167 40 Bromma
Tel: 070-936 80 65
E-mail: ok@bifrostorden.se

Ordens Räntmästare (OR)

Christer Ericsson
9 Carolus, storloge Tirfing
Fanjunkarevägen 1, 70365 Örebro
Tel: 073-023 14 39
E-mail or@bifrostorden.se
Bankgiro Bifrostorden: 625-0419

Ordens Intendent (OI)

Allan Jensen
8 Manheim, storloge Heimdal
Nämndemansvägen 15, 178 37 Ekerö
Tel: 08-560 369 69, Mobil: 070-571 10 10
E-mail: oi@bifrostorden.se

Ordens Curator (OC)

Jens Östling
26 Vanadis, storloge Gotheim
Stora Hammar 204, 373 71 Torhamn
Tel: 070-817 08 02
E-mail: oc@bifrostorden.se

Ordens Härold (OH)

Thomas Andersson
27 Odinsal, storloge Tirfing
Kuggebro 5A, 757 53 Uppsala
076-812 48 89
E-mail: oh@bifrostorden.se

Ordens Orator (OO)

Kent Andersson
5 Åsagård, storloge Heimdal
Åsvägen 16, 183 30 Täby
0733-50 50 20
E-mail: oo@bifrostorden.se

Comments are closed.