BDR (damloger)

Logga in på vår nya portal genom att klicka på knappen:


På de flesta ställen i landet där Bifrostorden har en herrloge finns det också en damloge. Dessa damloger är sammanslutna i en riksorganisation som heter BifrostDamernas Riksorganisation, förkortat BDR.

Damlogerna är helt fristående från herrlogerna och är politiskt och religiöst obundna. Syftet med damlogen är att skapa fin gemenskap och vänskap för dess systrar. Vi bedriver hjälpverksamhet/välgörenhet inom det område som den lokala damlogen beslutar.

Våra träffar sker månadsvis med undantag för sommarmånaderna.

Vi är ett ordenssällskap och det innebär intagningsceremoni och gradgivning med ordensband. Kvällen avslutas med en gemensam måltid. De gånger vi inte har högtidlig gradgivning har vi aktiviteter i form av underhållning, föreläsning, studiebesök mm. I samband med detta har vi ofta någon förtäring. Ibland träffas vi bara över en bit mat och har trevlig gemenskap.

Det bästa är den varma och fina gemenskapen. 
Du träffar nya människor i olika åldrar och får många gånger vänner för livet.

En gång om året har vi Riksmöte, vilket är vårt årsmöte. Detta sammanfaller med herrlogernas Riksting och hålls på någon plats i landet. Det är ett högtidligt tillfälle som avslutas med en stor bankett tillsammans med herrarna.

Är du kvinna över 18 år och med Bifrostanknytning äger du rätt att bli syster efter rekommendation. Bifrostanknytning innebär att du har din make, sambo, annan familjemedlem eller vän i någon av Bifrostordens herrloger eller i någon damloge som kan rekommendera medlemskap. Du deltager i ett par sammankomster före intagning för att känna dig för om det passar dig. Vi får då också möjlighet att lära känna dig.

Frågor besvaras av:
BDRs Preses Carina Clevesjö
E-mail: bdrpreses@gmail.com

BDR:s Damloger finns på följande orter:

Loge Ort
Aelforna Eskilstuna
Carola Karlskoga
Draupner Borås
Duranki Örebro
Forsytia Malmö
Fjorgun Eslöv
Galatea Karlskrona
Ganndul Kalmar
Grimhild Oskarshamn
Heidrun Hudiksvall
Idavall Linköping
Linnean Växjö
Livheim Gävle
Modgunn Järfälla
Nicopia Nyköping
Norhild Västervik
Prisman Vetlanda
Stjärnbågen Jönköping
Vestros Göteborg
Åsa-Idun Stockholm
Fensala Uppsala
Gersimi Helsingborg
Skogull Norrtälje

Comments are closed.