Stor uppslutning vid digitalt riksting

Ordens hedersledamot och tidigare OSM Karl-Gunnar Roth valdes till ordförande för rikstinget. Det var andra året i rad som Karl-Gunnar fick axla denna roll i ett digitalt riksting.

Det fanns många punkter att rösta om. Bifrostorden är ju även huvudman för ett antal stiftelser.
Fler än 120 bröder deltog vid årets riktsting.

Pandemin har ställt till det får många, inte minst för ordenssällskap. Enligt Bifrostordens konstitution ska rikstinget, som är Bifrostordens årsmöte, hållas under maj månad. Årets planerade riktsting i Kalmar med högtidsloge och bankett, fick ställas in för andra året i rad. Och för andra året i rad blev det ett digital möte.

Till skillnad mot förra året var alla Bifrostbröder välkomna att delta i rikstinget. Årsmöten brukar normalt sett inte locka så många människor, men i år var totalt drygt 120 bröder inloggade och på några platser hade man samlats i mindre grupper för att följa evenemanget tillsammans.

Förhoppningen är nu att den ordinarie verksamheten med logekvällar och gradgivningar ska kunna återupptas till hösten. Och förhoppningsvis kan vi alla träffas i på rikstinget i Nyköping 6-8 maj 2022.

Rikstinget i Kalmar inställt

Till följd av Coronapandemin och den osäkerhet som fortfarande råder gällande den fortsatta utvecklingen av smittspridningen och då prognoserna är att hela befolkningen kan vara vaccinerad tidigast runt halvårsskiftet har Ordensdirektoriet vid ett Zoom-möte den 24 januari beslutat att ställa in Rikstingsarrangemanget i Kalmar 7 – 9 maj.

Med den framförhållning vi måste ha för att kunna avboka avtalade åtaganden inom behörig tid, gör OD bedömningen att tillräcklig kunskap om risker med smittspridningen och takten i vaccinationerna inte kan bli tillgänglig, så snart som det är nödvändigt, för att kunna vänta med beslutet.

Dessutom har vi att följa de lagar och restriktioner som Sveriges regering utfärdar samt de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 är giltiga från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021. I dessa finns bl.a. tydligt beskrivet att i verksamheter som vår ska man undvika eller skjuta upp årsmöten, föreningsstämmor och andra liknande sammankomster. Alternativt genomföra dem digitalt.

Det är med tungt hjärta vi fattat vårt beslut, men med hänsyn till hur situationen är just nu ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in. Omtanken om alla deltagare, värdar såväl som besökande, gör att det inte heller går att ta några risker. Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig och oberäknelig.

I och med att Rikstinget i Kalmar blir inställt kommer Bifrostordens Rikstingsmöte (årsmötet) att genomföras digitalt den 8 maj från en studio i Linköping. Det blir ett upplägg motsvarande det som ägde rum förra året. Men troligen också med möjlighet för ej röstberättigade Bröder att från sina datorer kunna ta del av årsmötesförhandlingarna, på ett liknande sätt som de kan på ett Riksting där vi träffas fysiskt. Mer information om detta kommer senare.

Om och i så fall när, hur och i vilken omfattning de övriga aktiviteterna, Rikslogen med Reception till Grad X, Högtidsloge, BDRs programpunkter samt Ordensbankett kan bli av i höst, får vi återkomma om. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin och om det vid tidpunkten, då beslut måste fattas, bedöms som möjligt att arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt.

För Ordensdirektoriet i februari 2021

Hans Wallberg
Ordens Marskalk

Nytt beslut angående Riksting 2021. Flyttas från Karlskrona till Kalmar.

Rikstingsarrangemanget 2020 i Kalmar blev, på grund av Coronaviruset och covid-19, inställt. Beslutet om att ställa in togs av Ordensdirektoriet, i samråd med Rikstingsorganisationen inom värdlogen 28 Gondler, då de omfattande restriktionerna infördes, av den svenska regeringen, i mitten av mars.

När den av Ordensdirektoriet för Rikstingsarrangemanget 2021 utnämnda värdlogen 26 Vanadis fick informationen om detta tog man, tillsammans med Damlogen Galatea, på eget initiativ ett beslut om att erbjuda sig att avstå från Rikstinget 2021. Motiveringen var att Vanadis haft två Riksting i Karlskrona inom relativ närtid, medan Gondler och Damlogen Ganndul aldrig tidigare stått som värdar för ett Riksting.

Så snart Ordensdirektoriet fick kännedom om dessa tankar behandlades frågan och beslutet från Ordensdirektoriet blev, att om det var möjligt att i Kalmar få fram likvärdiga villkor med dem som planerats för 2020 och att samtidigt de bokningar som gjorts i Karlskrona gick att annullera, utan ekonomisk eller annan skada, så ställde sig Ordensdirektoriet positivt till att Rikstinget 2021 hålls i Kalmar.  

Beskeden därefter, efter att vederbörliga kontakter tagits i såväl Kalmar som Karlskrona, har medfört att ovanstående villkor har kunnat infrias.

Ordensdirektoriet har därför beslutat att Rikstinget 2021 tilldelas Logen 28 Gondler i Kalmar och att Logen 26 Vanadis i Karlskrona härigenom befrias från sitt åtagande som Rikstingsarrangör 2021.

Det är viktigt att framhålla att när Ordensdirektoriet fattar beslut om tilldelningen av framtida Riksting så är det förpliktande åt båda håll, när beslutet väl är taget. Det innebär att varken Ordensdirektoriet eller den utsedda arrangörslogen kan träda ur vad som har beslutats. Men vid detta unika tillfälle valde Vanadis att stå tillbaka, för att ge chansen till Gondler, att få arrangera ett Riksting, en första gång. Och med hänsyn till de speciella omständigheter som just nu råder kunde Ordensdirektoriet, som ett undantag, besluta om att frångå den gängse tågordningen.

Ordens Styrande Mästare och Ordensdirektoriet har framfört sin uppskattning och beundran för den generositet och det bevis på vänskap Logen 26 Vanadis visat genom att på detta sätt stå tillbaka. Logens hantering av frågan är värd all respekt.

Datum för Rikstingshelgen i Kalmar 2021 är desamma som tidigare planerats. Dvs. 7 – 9 maj 2021.

Ordensdirektoriet, Stockholm 2020-04-24

Glädje och festlig stämning på rikstinget i Södertälje

För många är Södertälje är känt för sina framgångsrika företag och sina idrottsföreningar inom basket, fotboll och ishockey – och sina klassiska kringlor. Men Södertälje – eller ”Sö-tälje” som man ibland hör – är mycket mer. I år var det platsen Bifrostordens riksting.


Några av bröderna som i år fick ta emot veterantecknet efter 25 år inom Bifrostorden.


Thomas Andersson, mästare i 27 Odinsal i Uppsala, gratulerar Carsten Bach-Kristiansen, som fick grad X i under Rikslogen i Södertälje. Carsten är en oerhört flitig besökare på många loger och dessutom tjänstgör han allt som oftast som dirigent. Enligt uppgift lär han vara en av fracktillverkarnas större kunder.


Anders Nilsson från 15 Norheim i Västervik och Hans Berggren från 20 Vesthav i Göteborg, fick ta emot Ordens Jubelbrodertecken av Ordens Styrande Mästare. Jubelbroder blir man efter 50 år i Bifrostorden!

Alla heter Allan – Allan Löwenhamn, Mästare i 19 Gagnrad i Borlänge och Ordens Intedenten, Allan Jensen.


Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg delar ut Bifrostpriset tillsammans med Gunilla Starck Hansen till den unga operasångerskan Laura del Sol Oróstica. Stipendiet delas ut från Ruby & Lars Ullmans stiftelse.

Hans Wallberg, Ordens Marskalk sedan 2010, tar emot den finaste utmärkelse man kan få inom Bifrostorden: Ordens Excelsiormedalj.

Lyckat riksting med musikalisk höjdpunkt

Rikstinget är som vanligt en av höjdpunkterna under året i Bifrostorden. Inte bara för att både Bifrostordens bröder och BDRs systrar samlas på en och samma plats, utan också för att det är festligt och fina priser och utmärkelser delas ut. I år fick en ung pianist ta emot 25.000 kronor ur Ruby & Lars Ullmans stiftelse.

Västerås är inte bara Sveriges femte största stad. Det är dessutom en stad som är bra på att anordna högtidliga och festliga arrangemang. Logen 3 Aroshus och Aelforna (uttalas ”älvorna”) arrangerade tillsammans en välbesökt och mycket lyckad helg.

Rasmus Fröderberg, en mycket skicklig pianist som bara är 19 år gammal.

Höjdpunkten var lördagkvällens bankett. Förutom god mat och fina tal var det en person som drog uppmärksamheten till sig: Unge pianisten Rasmus Fröderberg från Borlänge. Rasmus fick ta emot ett stipendium ur Ruby & Lars Ullmans stiftelse och visade därefter prov på sin förmåga. Man kan tänka sig att en ung talang är lite blyg och kanske framför något känt, klassiskt stycke, skrivet av några av de stora tonsättarna. Inte Rasmus. Han framförde istället ett egenkomponerat stycke, som fick de flera hundra gästerna i bankettsalen att häpna av beundran. Att komponera musik är nämligen något som han har hållit på med länge och hoppas kunna fortsätta att utbilda sig inom.

Stipendiet från Bifrostorden kommer att vara en viktig del i hans fortsatta utveckling.

Patrick intar scenen som ny OSM

Patrick G Lundeberg från Stockholm utsågs till ny OSM vid Riksting 2016 i Uppsala. Patrick är blott den sjunde Ordens Styrande Mästare i historien, när han nu efterträder Lars-Erik Furuskog. Se alla tidigare OSM här!

Patrick utsågs 2012 till mästare i 8 Manheim. Förra årets valdes han in i Ordensdirektoriet och under året som gått har han varit Ordens Ställföreträdande Mästare, med ansvar för utvecklingsfrågorna.

Att en ny OSM tillträdde var den stora händelsen i Uppsala – något som också präglade den stora banketten på lördagkvällen, som var extra festlig.  Odinsal och damlogen Fensala hade gjort ett gediget arbete som verkligen uppskattades. Här är några bilder ur vimlet!

Riksting2016_7
Två generationer Lundeberg: till vänster Oscar, som fick frihetens grad i februari 2016. Till höger hans pappa Patrick, ny OSM.
Riksting2016_2
 Elisabeth Johansson, Galatea, Petra Östling, preses i Galatea, Jens Östling, mästare i 26 Vanadis och Bo-Lennart Holmsten, mästare i 28 Gondler.
Riksting2016_8
Till vänster nästa års riktsingsgeneral, Per Johansson, mästare i 3 Aroshus. Till höger Josefine Bonde och 22 Righeims mästare Daniel Holmgren.
Riksting2016_6
Axel Sandberg, till vänster, på gott humör, lyckas få sin skrivare Nils Engerby att göra high five – båda från 8 Manheim.
Riksting2016_1
Logerna 5 Åsagård och 32 Runrike minglar. Joakim Tornberg, Marcus Carlsson, Jonas Carlsson och Emma Sjödoff.
Riksting2016_9
Kjell Karlsson från 17 Grimner och skrivare i Ladulås, diskuterar kvällen med storlogemästaren i Ladulås Tomas Östman från 15 Norheim.
Riksting2016_3
Bernt Carlsson, mästare i 32 Runrike träffade Nils Kolthoff från 16 Runheim.
Riksting2016_4
Sven och Carin Göthe från 1 St Örjan skålar med Kjell Andersson från 5 Åsagård.
Riksting2016_5
Fia och Sven-Inge Neij, 8 Manheim.
Riksting2016_11
Thomas Hellsten från 27 Odinsal, rikstingsgeneral 2016 som kan känna sig nöjd med arrangemanget.
Riksting2016_12
Olavi Ollikainen från 4 Valhall var en av få utvalda som i år förärades Den styrande viljans grad.
Riksting2016_10
I centrum en alltid lika glad Johan Axelsson, mästare i 14 Solheim.