Stor uppslutning vid digitalt riksting

Ordens hedersledamot och tidigare OSM Karl-Gunnar Roth valdes till ordförande för rikstinget. Det var andra året i rad som Karl-Gunnar fick axla denna roll i ett digitalt riksting.

Det fanns många punkter att rösta om. Bifrostorden är ju även huvudman för ett antal stiftelser.
Fler än 120 bröder deltog vid årets riktsting.

Pandemin har ställt till det får många, inte minst för ordenssällskap. Enligt Bifrostordens konstitution ska rikstinget, som är Bifrostordens årsmöte, hållas under maj månad. Årets planerade riktsting i Kalmar med högtidsloge och bankett, fick ställas in för andra året i rad. Och för andra året i rad blev det ett digital möte.

Till skillnad mot förra året var alla Bifrostbröder välkomna att delta i rikstinget. Årsmöten brukar normalt sett inte locka så många människor, men i år var totalt drygt 120 bröder inloggade och på några platser hade man samlats i mindre grupper för att följa evenemanget tillsammans.

Förhoppningen är nu att den ordinarie verksamheten med logekvällar och gradgivningar ska kunna återupptas till hösten. Och förhoppningsvis kan vi alla träffas i på rikstinget i Nyköping 6-8 maj 2022.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.