Rikstinget i Kalmar inställt

Till följd av Coronapandemin och den osäkerhet som fortfarande råder gällande den fortsatta utvecklingen av smittspridningen och då prognoserna är att hela befolkningen kan vara vaccinerad tidigast runt halvårsskiftet har Ordensdirektoriet vid ett Zoom-möte den 24 januari beslutat att ställa in Rikstingsarrangemanget i Kalmar 7 – 9 maj.

Med den framförhållning vi måste ha för att kunna avboka avtalade åtaganden inom behörig tid, gör OD bedömningen att tillräcklig kunskap om risker med smittspridningen och takten i vaccinationerna inte kan bli tillgänglig, så snart som det är nödvändigt, för att kunna vänta med beslutet.

Dessutom har vi att följa de lagar och restriktioner som Sveriges regering utfärdar samt de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 är giltiga från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021. I dessa finns bl.a. tydligt beskrivet att i verksamheter som vår ska man undvika eller skjuta upp årsmöten, föreningsstämmor och andra liknande sammankomster. Alternativt genomföra dem digitalt.

Det är med tungt hjärta vi fattat vårt beslut, men med hänsyn till hur situationen är just nu ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in. Omtanken om alla deltagare, värdar såväl som besökande, gör att det inte heller går att ta några risker. Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig och oberäknelig.

I och med att Rikstinget i Kalmar blir inställt kommer Bifrostordens Rikstingsmöte (årsmötet) att genomföras digitalt den 8 maj från en studio i Linköping. Det blir ett upplägg motsvarande det som ägde rum förra året. Men troligen också med möjlighet för ej röstberättigade Bröder att från sina datorer kunna ta del av årsmötesförhandlingarna, på ett liknande sätt som de kan på ett Riksting där vi träffas fysiskt. Mer information om detta kommer senare.

Om och i så fall när, hur och i vilken omfattning de övriga aktiviteterna, Rikslogen med Reception till Grad X, Högtidsloge, BDRs programpunkter samt Ordensbankett kan bli av i höst, får vi återkomma om. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin och om det vid tidpunkten, då beslut måste fattas, bedöms som möjligt att arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt.

För Ordensdirektoriet i februari 2021

Hans Wallberg
Ordens Marskalk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.