Norinderstiftelsen stöttar cancerforskningen

Carina Clevesjö. preses i Bifrostdamerna, Maria Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

I början av december fick Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet ta emot 50 000 kronor från Fred Norinders Stiftelse, den näst största stiftelsen inom Bifrostorden.

Utdelningen skedde den 3 december. På Prostatacancerförbundets kansli deltog Per Dyberg, stiftelsens kassör samt Anders Randelius, OC – Ordens Curator, vid överlämnandet av gåvodiplomet till generalsekreterare Göran Hellberg och kommunikationsansvarig Maria Ahlvik.

Lite senare samma dag överlämnades gåvodiplom av Bifrostdamernas Preses Carina Clevesjö samt Anders Randelius till Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och kommunikationschef Sara Wretblad Carreras.

Per Dyberg, kassör i Fred Norinders stiftelse, Göran Hellberg, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

Utdelningar sker normalt i samband med högtidsloger och jubileer men under 2020 har dessa fått ställas in och skjutas på en smittfri framtid.

Detta har inneburit att Norinderstiftelsens styrelse fått ta eget initiativ vad gäller mottagare av årets utdelning på stiftelsekapitalet.

Norinderstiftelsen är Bifrostordens näst största stiftelse i tillgångar räknat. Den riktar sig till Bifrostordens grundloger och storloger samt Bifrostdamernas loger för att tillgodose möjligheter till stipendier till lokala unga förmågor i de sköna konsterna, sång, musik, dans, och dyl. Samt bidraga till kulturella evenemang i samband med högtidsloger och jubileer. Dessutom ska stiftelsen lämna anslag till vetenskaplig forskning.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.