Stämningsfylld kväll med unga musiker

Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm utbildar varje år unga musiker i olika åldrar. I år fick vi tillfälle att lyssna till otroligt skickliga ungdomar, som uppförde sina stycken såväl enskilt som i grupp.

Arrangemanget i oktober genomfördes i Lilla Akademiens lokaler och stipendierna delades ut av Bifrostorden genom Ruby & Lars Ullmans stiftelse.

Läs mer om Bifrostordens stiftelser.

Konsert och stipendieutdelning 20 oktober kl 19

Bifrostorden och Ruby & Lars Ullmans Stiftelse bjuder på konsert och stipendieutdelning hos Lilla Akademien. Fri entré!

Lilla Akademien i Stockholm presenterar såväl individuella som grupper av elever som i sin utbildning visat på extraordinära färdigheter.

Välkomna till Drottning Silvias Konsertsal, Lilla Akademien, Norrtullsgatan 14, Stockholm. Konserten börjar kl 19.00 och evenemanget beräknas vara slut kl 20:30.

Kostnadsfria biljetter bokas på Biletto.se.

Alla, vänner och bekanta är välkomna.

Kontaktperson för stiftelsen är Jan Kjellson, 070-745 00 13 eller jan.kjellson@outlook.com

Tre unga musiker fick stipendier

Från vänster Isac Nordin, Gunilla Starck Hansen, Eric Cappelin, Lennart Sigvard Bengtsson och Johanna Pettersson. Foto: Mats Hyltén

Bifrostordens hjälpverksamhet och stiftelser delar varje år ut stipendier inom framför allt kulturområdet. Den största stiftelsen, Ruby & Lars Ullmans stiftelse, fick i november möjlighet att dela ut stipendier till tre unga musiker.

Isac Nordin, Eric Cappelin och Johanna Pettersson fick vardera 10.000 kronor för att kunna fortsätta att utveckla sina färdigheter. Utdelningen skedde i samarbete med Harry Arnold Sällskapet.

I ett kommande nummer av tidningen Bifrost kan du läsa mer om det hela!


Norinderstiftelsen stöttar cancerforskningen

Carina Clevesjö. preses i Bifrostdamerna, Maria Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

I början av december fick Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet ta emot 50 000 kronor från Fred Norinders Stiftelse, den näst största stiftelsen inom Bifrostorden.

Utdelningen skedde den 3 december. På Prostatacancerförbundets kansli deltog Per Dyberg, stiftelsens kassör samt Anders Randelius, OC – Ordens Curator, vid överlämnandet av gåvodiplomet till generalsekreterare Göran Hellberg och kommunikationsansvarig Maria Ahlvik.

Lite senare samma dag överlämnades gåvodiplom av Bifrostdamernas Preses Carina Clevesjö samt Anders Randelius till Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och kommunikationschef Sara Wretblad Carreras.

Per Dyberg, kassör i Fred Norinders stiftelse, Göran Hellberg, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

Utdelningar sker normalt i samband med högtidsloger och jubileer men under 2020 har dessa fått ställas in och skjutas på en smittfri framtid.

Detta har inneburit att Norinderstiftelsens styrelse fått ta eget initiativ vad gäller mottagare av årets utdelning på stiftelsekapitalet.

Norinderstiftelsen är Bifrostordens näst största stiftelse i tillgångar räknat. Den riktar sig till Bifrostordens grundloger och storloger samt Bifrostdamernas loger för att tillgodose möjligheter till stipendier till lokala unga förmågor i de sköna konsterna, sång, musik, dans, och dyl. Samt bidraga till kulturella evenemang i samband med högtidsloger och jubileer. Dessutom ska stiftelsen lämna anslag till vetenskaplig forskning.

Stiftelsen Bifrostbågen bidrar med 50 000 kronor till Prostatacancer forskningen!

Per Dyberg, Generalsekreterare Göran Hellberg Prostatacancerförbundet, Ordens Curator Anders Randelius.

Så kom den dagen då Stiftelsen Bifrostbågen kunde ge Prostatacancerförbundet en gåva på 50 000 kronor till forskningen kring Prostatacancern. Ordens Curator och styrelseledamoten Per Dyberg träffande Generalsekreteraren Göran Hellberg på kansliet beläget i Solna. Vid överlämnandet av diplomet samt vid fotograferingen prydde sig herrarna med varsin blå mustasch som är tema färgen i årets mustaschkamp.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar 10 000 män bara i Sverige varje år och idag är det cirka 110 000 som lever med diagnosen. Det kan vara chockerande att få ett cancerbesked, både för dig som drabbas och för dina anhöriga. Men normalt sett utvecklas prostatacancer långsamt. De flesta som drabbas idag och behandlas i tid lever länge och dör inte heller av sin cancer. Därför är forskningen viktig.

Det är en stor glädje att Stiftelsen Bifrostbågen fått glädjen att bistå forskningen med denna gåva. Det kapital som bröderna bidrog till har gjort denna utdelning möjlig.

Mats Hyltén (Red).

OSM delade ut stipendium till Burn Camp

Från vänster Isabel Stiehl, OSM Patrick G Lundeberg, Daniela Stattin.

 

Under sommaren besökte OSM Patrick G Lundeberg och undertecknad Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. NKS som det heter i dagligt tal är ett mycket omskrivet sjukhus men är också ett oerhört komplext och kompetent universitetssjukhus med ett fint renommé världen över.

Vi togs emot av Burn Camp Sveriges representanter Daniela Stattin Leg. Arbetsterapeut, Diplomerad lymfterapeut och Isabel Stiehl Leg. Fysioterapeut, Diplomerad lymfterapeut. Efter en djupare presentation av verksamheten var känslan ännu mer stark och övertygande att detta vill vi gärna vara en del av. En stolthet kom över oss att vi som bröder i Bifrostorden kan kunna hjälpa till i en sådan här angelägen och viktig verksamhet. Det är nästan svindlande.

Burn Camp har sedan decennier funnits i USA och Europa. Internationellt betraktas Burn Camp som en viktig del i rehabilitering av brännskadepatienter. Europeiska länder samarbetar för att främja Burn Camp via European Burns Association. År 2009 genomfördes i Sverige den första Burn Camp lägret vilket blev mycket uppskattat. Syftet med lägret är främst att öka välbefinnandet och stärka självförtroendet hos deltagarna. Sammanhanget ger stora möjligheter att uttrycka tankar och funderingar runt hur det är att vara brännskadad och det tillsammans med andra som väl känner igen sig i min situation.

Deltagarna är där som individer där inte själva behandlingen är i fokus. Målet är att varje år få 20 personer som deltar. Kriterierna för att kunna söka till lägret är att man är 15 år eller äldre, att det är minst ett år sedan skadetillfället samt att man kan medverka i grupp.
Rekryteringsprocessen till lägret går via information i Facebookgruppen Burning Spirits, hemsidan, visitkort, föreläsningar/presentationer, övriga sjukhus och eventuella intervjuarartiklar.

Burn Camp 2019 blir på Åkerby herrgård i Nora 12 – 15 september. 19 deltagare är i nuläget anmälda. Deltagarna är både återkommande och nya deltagare. Ett program från torsdag till söndag är planerat med aktiviteter såsom samarbetsövningar, musikquiz med trubadur och föreläsningar som är inspirationsgivande. Det blir besök på lokala sevärdheter i området kring Nora. Måltiderna är gemensamma under dagarna för att främja samvaron. Lägret avslutas med reflektion och utvärdering i grupper.

Finansieringen till lägret utgörs uteslutande med medel från externa sponsorer och bidragsgivare. Idag finns drygt tio samarbeten till finansieringen. Kostnader för arbetstid för ledare på lägret står Karolinska Universitetssjukhuset.
Några deltagarröster från tidigare Burn Camps:
• ”Mer fokus på mig som människa och inte på mina skador”
• ”Äntligen få träffa andra i samma situation”
• ”Klarar av mer än vad man tror”
• ”Första gången jag bytte om i ett omklädes rum med andra”
• ”Släppa alla murar man behöver inte vara stark”
• ”Man får ny energi till lång tid efter”
• ”Minnen att skratta åt och tänka tillbaka till i svåra stunder”

Det känns givetvis skönt att som Bifrostbroder läsa dessa ord som beskriver ljuset i situationen för våra medmänniskor som drabbats av brännskador. Bifrostorden får nu via Ordens Styrande Mästares Fond möjligheten att vara sponsor för denna viktiga insats som görs av Burn Camp Sverige.
Vi riktar ett stort tack till Daniela och Isabel för all information ni delgivit oss och för det arbete som Ni gör.

Text och foto: Mats Hyltén

Laura hänförde publiken med sin sång

Laura del Sol Oróstica från Stockholm är en ung operasångerska som satsar hårt på sin karriär.
Under Rikstinget 2019 i Södertälje fick hon ta emot Bifrostpriset ur Ruby & Lars Ullmans stiftelse. Stipendiesumman uppgick till 30.000 kronor.
I samband med utdelningen av stipendiet visade Laura prov vilka röstresurser hon har. Vi lär få se och höra mer om henne framöver.

Foto: Mats Hyltén

Stipendieutdelning på Södra Latin

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse inbjuder till konsert och stipendieutdelning tisdag 26 mars 2019, kl 19:00 till ca 21:00

Södra Latins gymnasium i Stockholm presenterar både individuella som grupper av elever som i sin utbildning visat på extraordinära färdigheter.

Platsen denna gång är Aulan i Södra Latins gymnasium som ligger på Skaraborgsgatan 14.

Kostnad: GRATIS!

För vem? Alla vänner och bekanta är välkomna. Anmälan behövs inte.

Kontaktperson för stiftelsen är Jan Kjellson, 070-779 40 51 eller jan.kjellson@outlook.com