Stämningsfylld kväll med unga musiker

Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm utbildar varje år unga musiker i olika åldrar. I år fick vi tillfälle att lyssna till otroligt skickliga ungdomar, som uppförde sina stycken såväl enskilt som i grupp.

Arrangemanget i oktober genomfördes i Lilla Akademiens lokaler och stipendierna delades ut av Bifrostorden genom Ruby & Lars Ullmans stiftelse.

Läs mer om Bifrostordens stiftelser.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.