Höstnumret av tidningen Bifrost

Puff tidn Bifrost nr 3
Nya numret av tidningen Bifrost innehåller de klassiska och alltid efterfrågade referaten från våra logekvällar, men också rapporter från 28 Gondlers 15-årsjubileum och från 11 Löfstads 70-årsjubileum. Vi hittar även ett par intressanta kåserier samt en spännande historisk tillbakablick av Astor Baldesten, där begreppet ”Damloge” utreds. Trevlig läsning!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.