Mästarmöte i Kristianstad

Mästarna-gruppbild_2015-03-07

Mästarna och Ordensdirektoriet på plats i Kristianstad. Foto: Jan Svensson.

En gång om året hålls ett mästarmöte inom Biforstorden. I år har mötet hållits i Kristianstad.

Ordensdirektoriet och mästarna i stor- och grundlogerna var på plats, i princip utan undantag.

Mycket kretsade kring Bifrostordens utveckling och visioner för framtiden, men även den historiska delen avhandlades. Det är viktigt att ta tillvara det som har varit, en skyldighet mot kommande generationer.

Det kommande rikstinget i Stockholm var också uppe på agendan, liksom diskussioner inför kommande års riksting.

Nästa års mästarmöte kommer att hållas i Karlstad i början av mars.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.