Mästaren har ordet

Jag heter Tomas Lindkvist och är ny Ordens Styrande Mästare. Det är en intensiv tid i vår verksamhet just nu och många saker som ska komma på plats. Behovet av att träffas och umgås i olika sociala sammanhang är stort och vår verksamhet har en viktig roll. Min företrädare Patrick G Lundeberg fångade detta på ett bra sätt i sin betraktelse av Bifrostordens roll i samhället – läs den! Inom kort återkommer jag med mina personliga reflektioner. Trevlig sommar!

Vad har Bifrostorden för berättigande i det svenska samhället?

Ska man analysera frågan så kan man ge många svar. Både personliga och faktamässiga. I vår samtid med total digitalisering anses det unikt med att människor träffas i verkligheten. Det anses speciellt om någon stänger av sin mobiltelefon under några timmar. Vi pumpas dagligen fulla med intryck och rön om vad vi ska tycka, hur vi ska tänka och inte minst vad vi borde göra. Massmedia far fram som ett tåg utan förare och vi står som mottagare och ska sortera ut vad som är relevant för oss. Jag vill påstå att vår Orden är delvis en motreaktion mot allt detta. Vi tror på traditioner, på möten mellan människor, på ett samkväm med ärlighet och goda föresatser.

Bifrostorden ett svenskt Ordenssällskap grundat på Stallmästaregården i Stockholm 1925. Bifrostorden står öppen för varje man, som är känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne. Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet och god vilja. Detta gör att varje person som söker inträde i vår Orden ska vara föreslagen av en eller två av Bifrostordens befintliga bröder.

När Orden grundades 1925 fastställdes en Grundlag som fortfarande är gällande. Den lyder:

  • Orden ska befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
  • Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
  • Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

Bifrostordens verksamhet finns representerad i 37 loger fördelade på cirka 30 orter i Sverige vilket möjliggör för många att ansluta sig till vår krets.

Vår samvaro präglas av ömsesidig respekt och vänskap. Även ritualer och högtidlighet är viktiga inslag när vi träffas. Just den kombinationen av lättsamma samtal bröder emellan och ett högtidligt ritualenligt möte är vad vi erbjuder. Politiska och religiösa frågor är något som vi låter varje broder lösa utanför vår verksamhet. Vi är en politisk och religiöst obunden verksamhet och kommer alltid så förbli.

Tror du att detta är något för dig så ta kontakt med oss via länken på hemsidan.

Och hur är det med det hemliga?
I princip alla ordenssällskap eller slutna sällskap för den delen har vissa delar som man bara delar med de som är invigda. Detta är inte mer underligt än företagshemligheter. Som Bifrostbroder svär man en ed att inte för utomstående berätta om ordens inre verksamhet, det har fungerat i snart hundra år.

Patrick G Lundeberg

Ordens Styrande Mästare

Facebook

Instagram

Comments are closed.