Hjälpverksamhet

Socaial_samvaroBifrostorden har som ett av sina ändamål att bedriva hjälpverksamhet.

Bifrostordens fonder och stiftelser

Stiftelsen Bifrostbågen

Ger logerna möjlighet att bedriva hjälpverksamhet. Stiftelsen placerar sitt kapital och avkastningen används till att möjliggöra utåtriktad stödjande verksamhet av social eller kulturell natur. Oftast till ungdom. Man kan via logerna söka stipendium, senast 15 november för nästkommade år. Genom Bifrostbågen blir vår Orden en ekonomisk kraftkälla, som dessutom ger broderskapet en vidare betydelse och mening.

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse

Stiftelsen bildades genom att makarna Ruby och Lars Ullman skänkte ett stiftelsekapital.

Stiftelsen skall ha till huvudsakliga ändamål :

  • att lämna anslag för studier och utbildning såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig inom konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans. Detta pris delas ut vid tid som Ullmanstiftelsen beslutar.
  • att lämna anslag för fortsatt utbildning kallat ”Bifrostpriset” till yngre scenisk aktör/aktris, en eller fler, som under det gångna året visat prov på stort kunnande.

Bifrostpriset delas ut vid Ordens riksting. Nominering till Bifrostpriset sänds via logerna till OC, senast 31 december, året innan riksting. Ansökan skall innehålla information om den föreslagna stipendiaten. Även BDRs damloger har möjlighet att nominera till detta pris.

Dessutom delas ytterligare ett stipendium ut, enligt punkt 1 ovan. Huvudsakligen i samband med Bifrostordens och BDRs vårsoaré. Även till dessa stipendier kan logerna kontinuerligt lämna förslag till OC.

Fred Norinders Stiftelse

Stiftelsen bildades genom ett arv från Bifrostbrodern Fred Norinder i logen 1 St. Örjan.

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att lämna anslag för studier och utbildning, såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig i konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans.

Förslag till stipendiater kan kontinuerligt insändas till OC. via logerna.

Minnesfonden

Vid begravningar, förekommer ofta insamlingar till olika ändamål. Varför inte hjälpa Din Orden att hjälpa ?

Avliden broder kan värdigt hedras genom att ett gåvobelopp till Minnesfonden sätts in på Bifrostordens bankgiro 625-0419 och märks « Minnesfonden ». Ange även eventuell text, såsom hälsning och avsändare till anhöriga. Fondens avkastning används för hjälpverksamhet.

Ordens Styrande Mästares Fond

Ändamålet är även här hjälpverksamhet bland behövande, även Bifrostbröder. Medel kan insättas på Bifrostordens bankgiro 625-0419. Ansökan genom logerna. Märkes « OSM Fonden ». Ange även här eventuell text, till den eller det som ni vill hedra.

Understödsfonden

Enligt vår konstitution bidrar varje broder årligen med 10 kr till Understödsfonden. Fonden kan användas främst för inre hjälpverksamhet.

Att söka medel ur stiftelser och fonder

Gemensamt för alla våra fonder och stiftelser är att ansökan om medel avseende stipendier och dylikt sändes till OC via någon av våra loger. Se eventuella datum ovan, när ansökan skall vara tillhanda.

Vill veta mer om vår hjälpverksamhet? Mejla till Ordens Curator

Comments are closed.